vrijdag 25 april 2014

Bloemen

Ik ben begonnen met een onderzoek naar de betekenis van bloemen, om zodoende meer diepgang en gelaagdheid in mijn werk te krijgen.

Mensen en bloemen horen bij elkaar, bij alle menselijke emoties horen bloemen.
In periodes van verdriet en rouw zie je bloemen, maar ook bij feestelijke gebeurtenissen.
De bloem staat symbool voor liefde, vergankelijkheid, vruchtbaarheid, kracht, rust, vrede en zo meer...
De bloem staat symbool voor al het goede en verwijst naar het verloren paradijs.
De 16e eeuwse bloemstillevens, maar ook de flower power-beweging illustreren het verlangen naar een betere wereld.
Bloemen verwelken en zijn daarom het symbool voor vergankelijkheid.
De schoonheid van bloemen heeft mensen altijd bekoort.

In de 16e eeuw werden uitheemse bloemen en planten een begeerd verzamelobject, er werden kapitalen voor betaald. Niet iedereen kon zich dit veroorloven, daarom werden de bloemstillevens erg populair. Kunstenaars gebruikten vaak boeken om de bloemen te tekenenen en schilderen. Zij konden zich de dure bloemen niet permitteren.
Er ontstond interesse in botanie als wetenschap. De 1e botanische geschriften ontstonden evenals de hortus botanicus.

De lelie: reinheid, onschuld en maagdelijkheid
De witte lelie: zuiverheid en reinheid
Staat het meest symbool voor Maria

De roos: schoonheid en liefde
De roos staat symbool voor de liefde, zij was vanwege haar schoonheid aan de godin van de liefde gewijd.
Oorspronkelijk was de roos wit, maar toen Venus haar stervende geliefde, de jager Adonis, te hulp wilde snellen, verwondde zij zich aan de doorn. Er vielen bloeddruppels op de witte bloemblaadjes die daarop rood kleurden. Hiermee kon de bloem de tweeledigheid van de liefde tot uitdrukking brengen. De zoete geur refereert naar de gelukzalige liefde en de doornen staan als waarschuwing: liefde kan ook pijn doen.
Later staat de roos symbool voor Maria ( de hemelse Venus ), ook wel ' de roos zonder doornen '

De lelie: reinheid, onschuld en maagdelijkheid
De witte lelie: zuiverheid en reinheid
Staat het meest symbool voor Maria

Het Lelietje van dalen zou ontsproten zijn uit de tranen van Maria, welke ze vergoot bij het kruis van Jezus.

De zonnebloem: vitaliteit

De anjer: kuisheid, verloving

De lotus:
Het groeien van de lotus in de richting van het licht staat in het Hindoeïsme en Boeddhisme symbool voor de weg die de gelovige moet afleggen om zijn ziel te zuiveren.

De tulp:
Komt uit Turkije, waar velden met bloembollen 'tulipand' werden genoemd, de populairste werd de tulp. Door een verkeerde vertaling is zij zo genoemd en waarschijnlijk geïntroduceerd door een Vlaamse handelaar en botanicus.
' gebroken tulpen': tulpen met gevlamde of gestreepte bloembladeren'Amoenissimus locus'= een allerliefelijkst oord ( paradijselijke tuin ); alle bloemen in deze tuin refereren naar de liefde

Kinderen zijn als bloemen: onbedorven en onschuldig
Kinderen met een roos verwijzen naar de goddelijke liefde, kinderen met een anjer staan ook symbool voor hoop op eeuwig leven ( in de 17e eeuw was veel kindersterfte )Bronnen: "Bloemen van Verlangen' van Claudia Schellekes

Geen opmerkingen:

Een reactie posten